Adresa: B. Diellit Rr-I-Lam-V-
Zyret e Bashkësisë-VI-Lokale, Prishtinë 10000
Tel: +381 38 544 461
Email: info@shv-kosova.org

Na ndjekni në:


Për ne

Shoqata e të Verbërve të Kosovës është trashëgimtare legjitime e ish-Lidhjes së të Verbërve të Kosovës, e themeluar që në vitin 1947. Shoqata e të Verbërve të Kosovës është organizatë joqeveritare, e cila angazhohet për mbrojtjen, përfaqësimin dhe afirmimin e interesave dhe

Më shumë

Shërbimet

Shoqata e të Verbërve e Kosovës – SHVK në vitin 2012 ka themeluar Qendrën për ofrimin e shërbimeve profesionale. Kjo qendër është themeluar me qëllim të ofrimit të shërbimeve cilësore dhe specifike për personat e verbër dhe me të pamë të dobësuar

Më shumë

Ngjarjet e Fundit